top of page

PROJECT 3

ร้านนกฮูกเฮ้า.บรรทัดทอง 

ร้านขนมหวาน  ร้านนกฮูกเฮ้า เส้นบรรทัดทอง 

ออกแบบ แนวหวาน สะดุดสายตาลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมา ตกแต่งฝ้าให้โดดเด่นสวยงาม เคาน์เตอร์น่าสนใจ ซ่อนไฟ LED ให้ดูโดดเด่น มีโลโก้ออกไฟเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของร้าน หน้าร้าน

ออกแบบเป็นระแนงแผงไฟสวยสะดุดตาเมื่อขับรถผ่านไปมา

bottom of page